ZAJISTÍME: tryskání, pískování, metalizaci, lakování.

Spolupracujeme s několika renomovanými lakovnami, jak pro mokré tak práškové lakování . Je zde zaručena maximální možná kvalita práce za přijatelnou cenu. Záruka na dlouhou trvanlivost a odolnost nátěrů. Důraz je kladen také na pečlivé balení a expedici všech výrobků.

Speciální  barvy

ER HS-80

Nový HS EPOXY MASTIC, 90% objemové sušiny směsi, na nejtěžší korozní prostředí, trvalý ponor, rychlé zasychání, možnost vrstvy 80 - 800 um suchého filmu.

Krahodur_J Termos

Epoxy esterová modifikovaná jednovrstvá antikorozní vypalovací barva. K jednovrstvým nátěrům kouřovodů, tepelně namáhaných dílů pecí, průmyslových zařízení na které jsou kladeny tepené odolnosti 500°C stálého zatížení, krátkodobě 650°C.

Nabídka barev

V našem sortimentu mokrých barev jsou tyto rozděleny na 3 hlavní skupiny a 1 vedlejší. V hlavní skupině jsou běžně užívané nátěrové hmoty v průmyslu a dělí se na : syntetické, epoxidové a polyuretanové. Od všech těchto typů nátěrových hmot vyrábíme základní, plnící i vrchní barvy nebo i samozákladující v závislosti na konkrétním požadavku zákazníka.

Nejpoužívanější jsou jednodušší barvy. Např. u nás na bázi alkydových pryskyřic, které ve většině případů dokáží zajistit záruku dle požadavků investorů. Tyto barvy jsou jednoduché pro aplikaci, zasychají i při nižších teplotách a životnost 5 - 10 let v závislosti na korozním prostředí je dostačující.

Pro chemicky namáhané prostředí ( např. konstrukce hal s programem moření nebo haly betonáren, krytých bazénů - vlhkostně namáhané konstrukce ) se doporučuje kombinace epoxidu a polyuretanu, případně z cenových důvodů jen epoxidový nátěrový systém. Rozdíl mezi epoxidy a polyuretany je co se týká chemických a mechanických odolností není zásadní.Jsou si podobné, ale výsledná životnost vzhledu je u polyuretanů na několikanásobně vyšší úrovni. Jednoduše řečeno tam kde je požadavek na celkový vzhled nátěrového systému s ohledem na budoucí čas, např. 0,5 - 1 rok, tak se epoxidové emaily aplikovat nedoporučují. Jejich odolnost vůči žloutnutí a křídování a ztráta lesku je v závislosti na okolních vlivem 4 - 6 měsíců.

Na druhou stranu tam, kde je potřeba "jen" chránit kovový podklad vůči přímému nebo nepřímému působení chemikálií, vody apod. je lepší použít epoxidové systémy. Ideálním odkazem pro rychlé základní zorientování v problematice povrchových ochran kovů je kniha "Nátěry kovů" od autorů ze SVÚOMu Praha, nebo norma ISO 12944.

 

 

 

 

Korozní technik dle požadavků rád vypracuje návrh nátěrového systému dle  ISO 12944,ve kterém naleznete doporučené vrstvy, předpokládanou spotřebu barev, cenu na 1m2, cenu na kompletní zakázku. Dále možnost vytvoření systému i s předúpravou a aplikací, tzn., že uvidíte konečnou cenu zpracování.

Kontaktujte nás

Doukumenty - Technické listy, Certifikáty, Shody, Bezpečnostní listy, máme samozřejmě k dispozici a zašleme ihned na vyžádání.