ELASTCOM  DVOUVRSTVÝ

Ideální na nový pozinkovaný povrch a další povrchy bez koroze.


Vhodný pro podklady: pozink, ocel, Atmofix, měď, nové nebo se starým nátěrem, bez i s povrchovou korozí

Použití: stožáry VVN, VN a NN, sloupy veřejného osvětlení, trakční vedení, trafostanice, rozvodové skříně, mosty a energomosty

 

Vlastnosti

  • vynikající přilnavost na zkorodovaném povrchu
  • účinně zabraňuje narůstání rzi
  • vysoká elasticita eliminující roztažnost konstrukce
  • dokonale odolává povětrnostním vlivům

Firma IZOL-PLASTIK s.r.o. vyrábí a dodává pro povrchovou ochranu ocelových konstrukcí dvouvrstvý nátěrový systém. Jedná se o systém na bázi akrylátových pryskyřic s obsahem kompozitních přísad. Systém je jednosložkový, rozpouštědlový. První vrstva obsahuje inhibitory koroze a druhý nátěr obsahuje práškový hliník. Nátěrové hmoty jsou připraveny k okamžitému nanášení na očištěný povrch. V případě extrémních výkyvů teplot při nanášení je možno tyto nátěrové hmoty ředit (viz. technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

Příprava povrchu

Odstraňte olej, mastnotu a jakoukoliv jinou kontaminaci povrchu vhodným odmašťovadlem (např. technickým benzínem nebo dodaným ředidlem). Odstraňte okuje, volnou rez a špatně přilnavé zbytky starých barev škrabkou a ocelovým kartáčem na stupeň St2 (ČSN EN ISO 8501-1:2007). Povrch musí být před aplikací i během ní suchý a čistý (viz. technické listy materiálů a zaškolení pro aplikaci).

Návod k použití

Nátěrové hmoty před použitím důkladně promíchejte. Pokud možno neřeďte. (Ředění může být nezbytné, pokud aplikaci provádíte při nízkých teplotách a prudkých výkyvech počasí). Vysoké naředění snižuje podíl sušiny, a tím i tloušťku nanášeného filmu. Ředění může ovlivnit dobu zasychání.

Aplikace a ředění

Používejte štětce s přírodním dlouhým vlasem. Nejdříve ošetřete nátěrem problematická místa - hrany, obtížně přístupná místa, matky a hlavice šroubů, nýty atd. Po zaschnutí proveďte kompletní nátěr. Nátěrové hmoty se nanáší křížovým nátěrem nebo v rovnoběžných pásech. Ředění max. 10% obj. ředidla Xylen.