Korozní prostředí

Korozní prostředí.pdf (22,3 kB)

Korozní prostředíStupeň korozní agresivity Interiér Exteriér
C1 - velmi nízká Vytápěné budovy s čistou atmosférou, např. kanceláře, školy, hotely. -
C2 - nízká Nevytápěné budovy, např. sklady, sportovní haly (kondenzace). Nízká úroveň znečištění, venkovské prostředí.
C3 - střední Výrobní prostory s vysokou vlhkostí a malou úrovní znečištění ovzduší, např. výrobny potravin, prádelny, pivovary, mlékárny. Městské a průmyslové atmosféry s mírným znečištěním SO2, přímořské prostředí s nízkou salinitou.
C4 - vysoká Chemické závody, plavecké bazény, loděnice a doky na mořském pobřeží. Průmyslová prostředí a přímořská prostředí s mírnou salinitou.
C5 - velmi vysoká průmyslová Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší. Průmyslová prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou.
C5 - velmi vysoká přímořská Budovy nebo prostředí s převážně trvalou kondenzací a s vysokým znečištěním ovzduší. Přímořská prostředí s vysokou salinitou.
Im1 - sladká voda Vodní stavby, vodní elektrárny atp.
Im2 - přímořská nebo polosladká voda Ocelové konstrukce v přístavech jako stavidla, výpusti, plavební komory, plovoucí plošiny atp.
Im3 - půda V zemi uložené nádrže, ocelové potrubí, ocelové piloty atp.