Doporučené nátěr.systémy


Stupeň korozní agresivity Doporučený nátěrový systém
C1 - velmi nízká Syntetické nátěrové systémy jednovrstvé i dvouvrstvé.
C2 - nízká Syntetické nátěrové systémy jednovrstvé i dvouvrstvé: komplet 80 um.
C3 - střední Syntetické nátěrové systémy jednovrstvé i dvouvrstvé, epox základ + pur email, jednovrstvý akryluretan a epoxid: komplet 160 um.
C4 - vysoká Epox základ + pur email, epox základ + epox s Fe + akryluretan email, jednovrstvý akryluretan a epoxid: komplet 240 um.
C5 - velmi vysoká průmyslová Epox základ ZINK + epox základ + akryluretan email, jednovrstvý akryluretan a epoxid: komplet 280 um.
C5 - velmi vysoká přímořská Zinksilikáty, epoxidy a polyuretany plněné sklem nebo slídou, zinkem plněné základy. Doporučená minimální tloušťka: 280-400 um.
Im1 - sladká voda Epoxidové nátěrové systémy o tlouštce 400 - 800 um.
Im2 - přímořská nebo polosladká voda Epoxidové nátěrové systémy o tlouštce 400 - 800 um.
Im3 - půda Epoxidové nátěrové systémy o tlouštce 400 - 800 um.