Protipožární nátěry na ocelové konstrukce

PROTHERM STEEL

Technický list / AAAPS / Rev. 2 LEDEN 2012
Protipožární nátěrová hmota na ocelové konstrukce

Charakteristika: Syntetická intumescentní protipožární nátěrová hmota na rozpouštědlové bázi tvořená akrylátovými polymery a specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru, nebo při velmi vysoké teplotě vytvářejí termoizolační pěnu.

Použití: Ochranný protipožární nátěr, vhodný k použití v interiéru i v exteriéru, který specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R15 – R90.
 

Technické údaje:
Fyzikální stav tixotropní pasta
Ředidlo rozpouštědlo
Složky jednosložková
Odstín bílá
Specifická hmotnost cca 1300 – 1400 g/l
Obsah sušiny 76 - 78%
Viskozita tixotropní pasta
Zasychání v závislosti na teplotě prostředí , relativní vlhkosti vzduchu a tl. nátěru při 20°C s přirozenou ventilací: 6 - 12 hod. povrchově, 24 – 48 hod.do hloubky
Přetíratelný po 24 hod.
Balení 20 kg
Skladování v originálním balení v interiéru na suchém a větraném místě
výrobek je použitelný minimálně 1 rok od data výroby.

Aplikace: Doporučuje se aplikovat při teplotě od 5ºC a při relativní vlhkosti do 70%.

Příprava povrchu: Povrch musí být pečlivě očištěn, kompletně zbaven veškerých stop rzi, okují, nečistot a eventuálních stop mastnoty. Na novém povrchu se doporučuje tryskání na SA 2 ½, na starém povrchu nebo na stávajících nátěrech se doporučuje provést důkladné mechanické okartáčování a následné hloubkové čištění povrchu tak, aby byl kompletně zbaven dřívějších vrstev nátěrů nebo jakýchkoliv vrstev jiného nekoherentního materiálu (St 2-3).
Před aplikací protipožárního nátěru se použije antikorozní základní nátěr např. AR 21-29 (podrobné instrukce v technických listech výrobků). V případě aplikace na zinkem upravené povrchy nebo na povrch, kde byl použit základ bohatý na zinek, se doporučuje použít jako mezivrstvu základní nátěr na lehké kovy.

Aplikované množství v μm: Tloušťka protipožárního nátěru v micrometrech se určuje na základě uvedené dimenzační tabulky. Na přání zákazníka je naše technická kancelář schopna rozpočítat tloušťku nátěru v μm pro jednotlivé profily na základě pomocných tabulek, které jsou nedílnou součástí zkoušek a procesu certifikace.

Teoretická spotřeba: Tabulka ukazuje teoretickou spotřebu aplikovaného výrobku ve vztahu k hodnotám realizované tloušťky nátěru:
 

Teoretická spotřeba (g/m²) wft (μm) dft (μm)
200 147 100
400 294 200
500 370 252
1000 740 504
1500 1110 756
2000 1480 1008
2500 1850 1260
3000 2220 1512

ÚDAJE PRO APLIKACI AIRLESS:
Velikost trysky-otočná .041“ .049“
Úhel paprsku 20° až 80° 20° až 60°
Kompresní poměr min. 30 : 1
Tlak na trysce min. 150 barů
Přítoková hadice 3/8“
Odstranit eventuální filtry
(Údaje pro bez vzduchové stříkání jsou pouze orientační a mohou být přizpůsobeny.)

Teoretická tloušťka nátěrového filmu (jedna vrstva) - suchá
Štětec a váleček 202 až 302 μm
Airless 403 až 504 μm

Teoretická tloušťka nátěrového filmu (jedna vrstva) - mokrá
Štětec a váleček 296 až 444 μm
Airless 592 až 740 μm

Ředění: Výrobek je dodáván ve stavu určeném k přímému použití a ve většině případů se nedoporučuje jej ředit. V případě nutnosti ředit max. 5% vody. Výrobek je doporučeno stejnoměrně promíchávat po celou dobu aplikace.

Čištění nářadí: Vodou ihned po použití.

Ochranný nátěr: V interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný nátěr. V exteriéru, ve zvláště agresivním prostředí, nebo při požadavku na vybraný odstín doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří, která navrhne nejvhodnější nátěrový postup.

Homologace a certifikace (viz certifikát a prohlášení o shodě): Vypracování certifikátů na základě experimentálních zkoušek - vystavení žáru (dle specifických technických kritérií jako normy ENV, DIN 4102, BS476 a dalších), umožnilo vytvoření dimenzační tabulky, která určuje aplikovanou tloušťku protipožárního nátěru PROTHERM AQUASTEEL v závislosti na požadovaném stupni protipožární odolnosti, ve vztahu ke hmotě (A/V) konstrukčního dílce. Tato dimenzační tabulka je nedílnou součástí předávací dokumentace.

Životnost protipožárního nátěru: Výrobcem udávaná životnost je min. 25 let. Dle platných norem jsou nutné pravidelné kontroly. V případě poškození uzavíracího, nebo protipožárního nátěru je nutná oprava dle technologického postupu oprav.

Podmínky pro aplikaci: Aplikaci provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro NH PROTHERM AQUASTEEL a které bylo vystaveno společností AAA COLOR s.r.o., jako jediným a výhradním prodejcem na území české a slovenské republiky, oprávnění k aplikaci.

Výhody protipožárního nátěru PROTHERM AQUASTEEL:
* V interiéru není nutný uzavírací nátěr
* Bezproblémová aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr
* Snadná aplikace
* Výborné lakařské vlastnosti
* Dlouhá životnost – min 25 let
* Ekonomická výhodnost
* Kvalita dle ISO 9001/2000 a ISO 14001

Informace obsažené v tomto technické listu odpovídají nejnovějším informačním poznatkům, vývoji a použití našeho výrobku. Nejsme odpovědni za chybný způsob aplikace, nebo použití materiálu mimo rámec jeho určení, odpovídáme pouze za konstantní kvalitu dodaného výrobku.


 

PROTHERM AQUASTEEL

Technický list / AAAPAS / Rev. 2 LEDEN 2012
Protipožární nátěrová hmota na ocelové konstrukce

Charakteristika: Vodou ředitelná intumescentní protipožární nátěrová hmota na bázi polymerů vinylu rozpustných ve vodě a specifickými reaktivními látkami, které v případě požáru, nebo při velmi vysoké teplotě vytvářejí termoizolační pěnu.

Použití: Ochranný protipožární nátěr, vhodný k použití v interiéru, ale i v exteriéru, který specificky zvyšuje odolnost prefabrikovaných ocelových konstrukčních dílců používaných ve veřejném nebo průmyslovém sektoru v rozsahu R15 – R90.
 

Technické údaje:
Fyzikální stav tixotropní pasta
Ředidlo voda
Složky jednosložková
Odstín bílá
Specifická hmotnost cca 1300 – 1400 g/l
Obsah sušiny 68 – 70%
Viskozita tixotropní pasta
Zasychání v závislosti na teplotě prostředí , relativní vlhkosti vzduchu a tl. nátěru při 20°C s přirozenou ventilací: 6 - 12 hod. povrchově, 24 – 48 hod.do hloubky
Přetíratelný po 12-24 hod.
Balení 20 kg
Skladování v originálním balení v interiéru na suchém a větraném místě
výrobek je použitelný minimálně 1 rok od data výroby.

Aplikace: Doporučuje se aplikovat při teplotě od 5-50 ºC a při relativní vlhkosti do 80%.

Příprava povrchu: Povrch musí být pečlivě očištěn, kompletně zbaven veškerých stop rzi, okují, nečistot a eventuálních stop mastnoty. Na novém povrchu se doporučuje tryskání na SA 2 ½, na starém povrchu nebo na stávajících nátěrech se doporučuje provést důkladné mechanické okartáčování a následné hloubkové čištění povrchu tak, aby byl kompletně zbaven dřívějších vrstev nátěrů nebo jakýchkoliv vrstev jiného nekoherentního materiálu (St 2-3).
Před aplikací protipožárního nátěru se použije antikorozní základní nátěr např. AR 21-29 (podrobné instrukce v technických listech výrobků). V případě aplikace na zinkem upravené povrchy nebo na povrch, kde byl použit základ bohatý na zinek, se doporučuje použít jako mezivrstvu základní nátěr na lehké kovy.

Aplikované množství v μm: Tloušťka protipožárního nátěru v micrometrech se určuje na základě uvedené dimenzační tabulky. Na přání zákazníka je naše technická kancelář schopna rozpočítat tloušťku nátěru v μm pro jednotlivé profily na základě pomocných tabulek, které jsou nedílnou součástí zkoušek a procesu certifikace.

Teoretická spotřeba: Tabulka ukazuje teoretickou spotřebu aplikovaného výrobku ve vztahu k hodnotám realizované tloušťky nátěru:
 

Teoretická spotřeba (g/m²) wft (μm) dft (μm)
200 147 100
400 294 200
500 370 252
1000 740 504
1500 1110 756
2000 1480 1008
2500 1850 1260
3000 2220 1512

ÚDAJE PRO APLIKACI AIRLESS:
Velikost trysky-otočná .041“ .049“
Úhel paprsku 20° až 80° 20° až 60°
Kompresní poměr min. 40 : 1
Tlak na trysce min. 150 barů
Přítoková hadice 3/8“
Odstranit eventuální filtry
(Údaje pro bez vzduchové stříkání jsou pouze orientační a mohou být přizpůsobeny.)

Teoretická tloušťka nátěrového filmu (jedna vrstva) - suchá
Štětec a váleček 202 až 302 μm
Airless 403 až 504 μm

Teoretická tloušťka nátěrového filmu (jedna vrstva) - mokrá
Štětec a váleček 296 až 444 μm
Airless 592 až 740 μm

Ředění: Výrobek je dodáván ve stavu určeném k přímému použití a ve většině případů se nedoporučuje jej ředit. V případě nutnosti ředit max. 5% ředidla.

Čištění nářadí: C 6000, S 6005

Ochranný nátěr: V interiéru bez specifických chemických činidel není nutný žádný konečný ochranný nátěr. V exteriéru, ve zvláště agresivním prostředí, nebo při požadavku na vybraný odstín doporučujeme konzultaci s naší technickou kanceláří, která navrhne nejvhodnější nátěrový postup.

Homologace a certifikace (viz certifikát a prohlášení o shodě): Vypracování certifikátů na základě experimentálních zkoušek - vystavení žáru (dle specifických technických kritérií jako normy ENV, DIN 4102, BS476 a dalších), umožnilo vytvoření dimenzační tabulky, která určuje aplikovanou tloušťku protipožárního nátěru PROTHERM STEEL v závislosti na požadovaném stupni protipožární odolnosti, ve vztahu ke hmotě (A/V) konstrukčního dílce. Tato dimenzační tabulka je nedílnou součástí předávací dokumentace.

Životnost protipožárního nátěru: Výrobcem udávaná životnost je min. 25 let. Dle platných norem jsou nutné pravidelné kontroly. V případě poškození uzavíracího, nebo protipožárního nátěru je nutná oprava dle technologického postupu oprav.

Podmínky pro aplikaci: Aplikaci provádí pouze firma, která byla proškolena a seznámena s vlastnostmi a technologickými postupy platnými pro NH PROTHERM STEEL a které bylo vystaveno společností AAA COLOR s.r.o., jako jediným a výhradním prodejcem na území české a slovenské republiky, oprávnění k aplikaci.

Výhody protipožárního nátěru PROTHERM AQUASTEEL:
* V interiéru není nutný uzavírací nátěr
* Bezproblémová aplikace vysokých tlouštěk na jeden nátěr
* Snadná aplikace i ve ztížených podmínkách (vyšší vlhkost vzduchu, nižší teplota atd.)
* Výborné lakařské vlastnosti
* Dlouhá životnost – min 25 let
* Ekonomická výhodnost
* Kvalita dle ISO 9001/2000 a ISO 14001

Informace obsažené v tomto technické listu odpovídají nejnovějším informačním poznatkům, vývoji a použití našeho výrobku. Nejsme odpovědni za chybný způsob aplikace, nebo použití materiálu mimo rámec jeho určení, odpovídáme pouze za konstantní kvalitu dodaného výrobku.